Moja prodavnica
LOADER
Meni
Proizvodi

Politika privatnosti na internetu

Ova Politika privatnosti obuhvata detaljne informacije u vezi sa obradom ličnih podataka koje prikuplja kompanija PEPCO d.o.o. Beograd – Stari grad prilikom svake posete internet stranice ove kompanije.

 1. Kontrolor vaših ličnih podataka

PEPCO d.o.o. Beograd – Stari grad

Matični broj: 21457345, PIB:111295900

Francuska 27, Stari grad, Beograd („Pepco”).

 1. Službenik za zaštitu podataka za Pepco grupu i kontakt podaci ove osobe

Svi subjekti Pepco grupe imenovali su službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti za sva pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka i ostvarivanjem prava koja se odnose na obradu podataka.

Ukoliko želite da kontaktirate službenika za zaštitu podataka Pepco grupe, koristite sledeće kontakt podatke:

Adresa: Daniel Wieszczycki

Službenik za zaštitu ličnih podataka

Pepco Poljska Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 73 A

60-479 Poznanj

E-mail: dpo@pepco.eu

 1. Koja je svrha obrade vaših ličnih podataka?

3.1 Poseta naših sajtova obično ne zahteva ostavljanje ličnih podataka.

3.2 Korišćenjem naših usluga dobijaju se informacije putem interakcije između Korisnika i Usluga i sadržaja, uključujući: informacije o uređaju i prijavi, tzv. sistemske zapise koji obuhvataju datum, vreme posete, IP broj uređaja kojim se povezujete i podatke o statistici pregleda Usluga, kao i podatke o internet saobraćaju prema i od određenih veb-sajtova. Svrha gorenavedenih aktivnosti jeste unapređenje Usluga i njihovo prilagođavanje potrebama Korisnika. Podaci se takođe mogu koristiti u svrhe direktnog marketinga. Podaci zabeleženi u sistemskim zapisima nisu povezani sa korisnicima ove Usluge sistema ponaosob, niti ih koriste Administratori za identifikaciju Korisnika.

3.3 Pored toga, vaši podaci mogu se obrađivati uz vaš izričit pristanak, a u svrhe slanja e-biltena (newsletter) u okviru direktnog marketinga. Više informacija možete naći u Pepco newsletter pravila o zaštiti privatnosti.

 1. Koliko dugo se čuvaju vaši lični podaci?

4.1 Što se tiče usklađivanja sadržaja usluga Administratora sa vašim interesovanjima, otkrivanja botova i zloupotrebe, statističkih merenja i unapređenja usluga, kao i oglasa prilagođenih vašim interesovanjima putem Usluga i izvan njih, vaši podaci biće obrađivani sve dok ne uložite prigovor ili prestanete koristiti usluge Administratora..

4.2 Podaci će se obrađivati u marketinške svrhe (newsletter). Nastavićemo da obrađujemo vaše podatke sve dok ne opozovete dozvolu za obradu.

 1. Koji je pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka?

5.1 Što se tiče prolagođavanja sadržaja usluga Administratora vašim interesovanjima, otkrivanja botova i zloupotrebe, statističkih merenja i unapređenja usluga, kao i u marketinške svrhe u pojedinim slučajevima, vaši podaci biće obrađivani u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“) (opravdani interes administratora – legitimni interes). Opravdani interes administratora sastoji se od prilagođavanja formulacije usluga Administratora, na primer internet usluga vašim potrebama, osiguravanja bezbednosti tih usluga i konstantnog unapređenja proizvoda Administratora i pružanja oglasa prilagođenih vašim interesovanjima u okviru Usluga i izvan njih.

5.2 Vaš dobrovoljni pristanak čini pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka u marketinške svrhe (newsletter).

 1. Zahtevi za davanje podataka

6.1 Obrada podataka u svrhu prilagođavanja sadržaja internet stranica Administratora vašim interesovanjima, otkrivanje botova i zloupotreba usluga Administratora, statistička merenja i unapređenje usluga Administratora neophodni su za pružanje visokokvalitetnih usluga Administratora. Neprikupljanje ličnih podataka u te svrhe može onemogućiti pravilno pružanje usluga.

6.2 Davanje ličnih podataka u marketinške svrhe (newsletter) je dobrovoljno.

 1. Kome se prosleđuju vaši lični podaci?

7.1 Vaši podaci mogu biti prosleđeni subjektima koji obrađuju lične podatke na zahtev Administratora, između ostalih, pružaocima IT usluga, marketinškim agencijama – subjektima koji obrađuju podatke prema ugovoru sa administratorom i isključivo u skladu sa zahtevima Administratora.

7.2 Vaši podaci takođe mogu biti prosleđeni subjektima koji su ovlašćeni da ih primaju u skladu sa važećim zakonskim odredbama, na primer u slučaju da organi nadležni za sprovođenje zakona zatraže te podatke, a sve u skladu sa važećim zakonskim odredbama (na primer u svrhe krivičnog postupka koji je u toku).

 1. Prenos podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora

Vaši lični podaci biće obrađivani u Srbiji i zemljama EU i neće se prosleđivati trećim zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora.

 1. Koja su vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka?

U pogledu vaših ličnih podataka koje obrađujemo, imate sledeća prava:

pravo da pristupite podacima, kao i da dobijete primerak za sebe.
pravo da zahtevate da se podaci isprave.
pravo da zahtevate da se podaci dodaju.
pravo na brisanje podataka (u određenim situacijama).
pravo žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka.
Takođe možete ostvariti sledeća prava u vezi sa podacima koji se obrađuju na osnovu saglasnosti ili u okviru pružene usluge (podaci neophodni za pružanje usluge):

pravo povlačenja saglasnosti u vezi sa podacima koji su ovom saglasnošću obuhvaćeni. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena uz saglasnost pre nego što je ona povučena.
pravo na prenos ličnih podataka, odnosno primanje ličnih podataka od Administratora u strukturiranom, mašinski čitljivom formatu koji se obično koristi. Podatke možete poslati drugom Administratoru podataka.
Za ostvarivanje gorenavedenih prava obratite se službeniku za zaštitu podataka na mejl adresu dpo@pepco.eu.

 1. Informacije o „kolačićima”

10.1 Tokom korišćenja usluga Administratora ostajete anonimni sve dok se ne odlučite za drugu opciju. Podatke sadržane u sistemskim zapisima (poput IP adrese) koji proizilaze iz opštih načela o internet vezama Administrator koristi u tehničke svrhe u vezi sa administracijom servera. Pored toga, IP adrese koriste se za prikupljanje opštih statističkih demografskih podataka (na primer, o području na kom je veza uspostavljena).

10.2 Vaš internet pretraživač može sačuvati kolačiće na hard disku vašeg računara. Datoteke kolačića sadrže podatke neophodne za pravilno funkcionisanje Usluga, naročito onih za koje je potrebna saglasnost.

10.3 Usluge Administratora pohranjuju kolačiće na računare korisnika da bi se:

usluge što bolje prilagodile potrebama korisnika; na primer, da bi vam bila prikazana lista radnji u vašoj okolini;
napravila statistika pregleda;
prikazali internet oglasi sa sadržajem koji najviše odgovara interesovanjima korisnika;
10.4 Zbog veka trajanja kolačića i ostalih sličnih tehnologija, koristimo dva tipa datoteka:

kolačići sesije – privremene datoteke koje se pohranjuju na krajnji uređaj sve do odjave, napuštanja veb-sajta i aplikacije ili izlaska iz softvera (internet pretraživača);

trajni kolačići – pohranjuju se na krajnji uređaj korisnika za vreme navedeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.

10.5 U zavisnosti od namene, koristimo sledeće vrste kolačića:

Datoteke koje obezbeđuju sigurnost, na primer one koje se koriste za otkrivanje zloupotrebe.

Kolačići performansi – omogućavaju prikupljanje informacija o načinu korišćenja internet stranica;

Funkcionalni kolačići – omogućavaju „pamćenje” podešavanja koje je odabrao Korisnik i personalizaciju korisničkog interfejsa, na primer odabrani jezik ili područje u kom Korisnik živi, veličinu fonta, izgled stranice itd.

Reklamni kolačići – omogućavaju korisnicima reklamni sadržaj koji odgovara njihovim interesovanjima. Usluge koriste internet marketing koji se sastoji iz retargetinga (ponovnog ciljanja). Ovo našim partnerima omogućava da Korisnicima prikažu oglase na osnovu njihovih interakcija sa stranom Usluga. Na primer, Korisnik koji je pretraživao informacije o odeći prilikom posete veb-stranice može naići na oglas za te proizvode na drugim stranicama.

Statistički kolačići – omogućavaju statistički obračun u vezi sa internet stranicama i aplikacijama.

10.6 Postoji mogućnost podešavanja internet pretraživača tako da se onemogući pohranjivanje kolačića na hard disk vašeg računara.

10.7 Dodatne informacije o kolačićima i drugim tehnologijama možete naći na odeljku za Pomoć (Help) u internet pretraživaču.

 1. Ostale informacije

11.1 Usluge Administratora mogu koristiti dodatke za društvene mreže (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest). Funkcionalnost koju ti dodaci pružaju omogućavaju vam da određeni sadržaj preporučite ili podelite na datoj društvenoj mreži. Upamtite da korišćenjem tih dodataka razmenjujete podatke sa datim društvenim portalom. Administrator ne obrađuje takve podatke i nema saznanja o vrsti prikupljenih podataka. Iz tog razloga vas podstičemo da se upoznate sa propisima i vlasničkim politikama privatnosti tih društvenih mreža pre korišćenja određenog dodatka.

Takođe, može Vam se dopasti: