Igračke - 50% popusta na drugi artikal / promocija traje od 15.5. do 2.6. / Detalji promocije na uslovima

Omiljeni

Moja prodavnica

0

Politika privatnosti na internetu

Pepco d.o.o.
Verzija koja se primenjuje od 17. februara 2020. godine

Ova Politika privatnosti definiše detaljna pravila obrade ličnih podataka koje prikuplja Pepco d.o.o. od korisnika veb stranica ove kompanije.

1. Admin

Pepco d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 10 L, Novi Beograd.

2. Službenik za zaštitu podataka Grupe Pepco i njegovi/njeni kontakt podaci

Sve kompanije Grupe Pepco imenovale su službenike za zaštitu podataka, sa kojima se možete posavetovati o svim pitanjima u vezi sa obradom ličnih podataka i ostvarivanjem prava u vezi sa obradom podataka.

Ukoliko želite da kontaktirate službenika za zaštitu podataka Grupe Pepco koristite sledeće kontakt podatke:
Adresa: Daniel Wieszczycki
Službenik za zaštitu podataka
Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, Poznanj
E-mail adresa: iodo@pepco.eu

3. U koje se svrhe obrađuju Vaši lični podaci?

3.1 Uopšteno govoreći, poseta našim veb stranicama ne zahteva od Vas da ostavite svoje lične podatke.

3.2 Kada koristite naše veb stranice, mi prikupljamo informacije o interakcijama korisnika sa veb stranicama i sadržajem, uključujući: informacije o uređaju i posetama, odnosno sistemsku evidenciju koja sadrži datum i vreme posete, kao i IP broj uređaja sa kog je uspostavljena veza i statistiku pregleda veb stranica, saobraćaj ka i sa pojedinačnih stranica. Gore navedene radnje imaju za cilj unapređenje veb stranica. Podaci koji se čuvaju u evidenciji servera nisu povezani ni sa jednom pojedinačnom osobom koja koristi veb stranicu ili sistem i Administrator ih neće koristiti za identifikaciju korisnika.

3.3 U zavisnosti od Vašeg izričitog pristanka, dozvoljeno nam je da koristimo tehnologije kao što su kolačići i da obrađujemo lične podatke, kao što su IP adrese i ID kolačića, kako bismo personalizovali sadržaj koji se prikazuje i reklamne oglase na osnovu Vaših interesovanja, kako bismo izmerili učinak reklamnih oglasa i sadržaja, i pribavili informacije o primaocima koji su pregledali reklamne oglase i sadržaj.

3.4 Pored toga, Vaši podaci se takođe mogu obrađivati, uz Vašu izričitu saglasnost, za potrebe direktnog marketinga putem biltena. Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti biltena Pepco.

4. Koliko dugo će se čuvati Vaši lični podaci?

4.1 U cilju upravljanja botovima i zloupotrebama, kao i za statističke potrebe i u svrhu poboljšanja usluga, Vaši podaci će biti

obrađivani sve dok ne uložite prigovor ili do trenutka kada više ne budete želeli da koristite usluge Administratora.

4.2 Podaci koji se koriste za personalizaciju prikazanog sadržaja i reklamnih oglasa, merenje učinka reklamnih oglasa i sadržaja i pribavljanje informacija o primaocima koji su pregledali reklamne oglase i sadržaj obrađivaće se do povlačenja Vaše saglasnosti za takvu obradu.

4.3 Nastavićemo da Vam šaljemo bilten sve dok ne povučete svoju saglasnost za prijem istog.

5. Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?

5.1 U cilju upravljanja botovima i zloupotrebama, kao i za statističke potrebe i u svrhu poboljšanja usluga, a u nekim slučajevima i u marketinške svrhe, Vaši podaci će se obrađivati na osnovu tačke (f) člana 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ („GDPR” ) (legitimni interesi Administratora). Legitimni interes Administratora je da obezbedi sigurnost svojih usluga, kontinuirano unapređenje proizvoda Administratora, kao i da sprovodi statistička istraživanja.

5.2 U slučaju obrade podataka u svrhu personalizacije prikazanog sadržaja i reklamnih oglasa, merenja učinka reklamnih oglasa i sadržaja i pribavljanja informacija o primaocima koji su pregledali reklamne oglase i sadržaj, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je tačka (a) člana 6(1) Uredbe GDPR – odnosno Vaš dobrovoljni pristanak.

5.3 Pravni osnov za slanje biltena je takođe Vaš dobrovoljni pristanak.

6. Zahtev za davanje podataka

6.1 U cilju upravljanja botovima i zloupotrebama u okviru usluga Administratora, za potrebe statističkih merenja i unapređenja usluga Administratora, neophodna je obrada podataka kako bi se obezbedio visok kvalitet usluga Administratora. Neprikupljanje Vaših ličnih podataka u ove svrhe može predstavljati prepreku pravilnom pružanju usluga.

6.2 U slučaju obrade podataka za potrebe personalizacije prikazanog sadržaja i reklamnih oglasa, merenja učinka reklamnih oglasa i sadržaja, kao i pribavljanja informacija o primaocima koji su pregledali reklamne oglase i sadržaj, takvi podaci neće biti prikupljeni bez Vašeg izričitog pristanka.

6.3 Ostavljanje ličnih podataka u marketinške svrhe (bilten) je dobrovoljno.

7. Kojim primaocima će biti preneti Vaši lični podaci?

7.1 Vaši podaci se mogu preneti subjektima koji obrađuju lične podatke na zahtev Administratora, uključujući pružaoce IT usluga i marketinške agencije, s tim da takva lica obrađuju podatke na osnovu ugovora sa Administratorom i samo u skladu sa uputstvima Administratora.

7.2 U zavisnosti od Vašeg izričitog pristanka, Vaši podaci se takođe mogu preneti drugim subjektima koji vrše analizu veb saobraćaja i personalizaciju prikazanog sadržaja i reklamnih oglasa i merenje učinka reklamnih oglasa i sadržaja.

7.3 Vaši podaci se takođe mogu preneti subjektima koji su ovlašćeni da ih pribave u skladu sa važećim zakonom, a to su npr. organi za sprovođenje zakona, ukoliko organ podnese relevantan zahtev na odgovarajućem pravnom osnovu (npr. za potrebe krivičnog postupka koji je u toku).

7.4 Veb stranice Administratora mogu da koriste takozvane društvene dodatke (plug-ins) za društvene mreže kao što su Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Koristeći funkcije koje nude ti dodaci, možete preporučiti određeni sadržaj ili ga podeliti na datoj društvenoj mreži. Zapamtite da korišćenjem ovih dodataka, Vi zapravo razmenjujete podatke između sebe i te društvene mreže. Administrator ne obrađuje takve podatke niti poseduje znanje o tome koji podaci se prikupljaju. Stoga Vas podstičemo da pročitate uslove korišćenja i politike privatnosti koje primenjuju vlasnici takvih društvenih mreža pre korišćenja dodatka.

8. Prenošenje podataka van Evropskog ekonomskog prostora

Vaši lični podaci mogu biti preneti u treće zemlje, izvan Evropskog ekonomskog prostora. Podaci se mogu preneti, na primer, kompanijama Grupe Google na osnovu Deklaracije o zaštiti privatnosti u kojoj Google izjavljuje usklađenost sa principima koje je postavilo Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Država prema Okviru zaštite privatnosti EU-SAD i Okviru zaštite privatnosti Švajcarske-SAD, kojim se reguliše prikupljanje, upotreba i čuvanje ličnih podataka iz država članica EU i Švajcarske, respektivno.

Ako koristite naše alate za regrutaciju, podaci takođe mogu biti preneti kompanijama Grupe SAP čije usluge i sisteme koristimo u procesu zapošljavanja.

Podaci će biti preneti drugim subjektima samo ukoliko oni obezbede odgovarajuće mere zaštite i pod uslovom da su dostupni efikasni pravni lekovi u vezi sa ličnim podacima.

9. Koja su Vaša prava u pogledu obrade Vaših ličnih podataka?

Pripadaju Vam sledeća prava u vezi sa načinom na koji obrađujemo Vaše lične podatke:

Pravo na pristup Vašim podacima, uključujući pribavljanje njihovih kopija;
Pravo na ispravku podataka;
Pravo na brisanje podataka (u određenim situacijama);
Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti;
Pravo na ograničenje obrade. U meri u kojoj se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u sastavu pružene usluge (podaci su neophodni za pružanje usluge), možete dodatno ostvariti sledeća prava:
Pravo na povlačenje saglasnosti u meri u kojoj se podaci obrađuju po tom osnovu. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
Pravo na prenosivost podataka, odnosno na prijem Vaših ličnih podataka od Administratora, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Takođe imate pravo da prenesete te podatke drugom administratoru.
Da biste ostvarili ova prava, obratite se službeniku za zaštitu podataka na iodo@pepco.eu.

10. Kolačići

10.1 Kada koristite veb stranice Administratora, ostajete anonimni sve dok ne odlučite drugačije. Informacije obuhvaćene sistemskim evidencijama koje su rezultat opštih pravila internet konekcija (npr. IP adresa) koriste se od strane veb stranica Administratora u tehničke svrhe vezane za administraciju servera. Pored toga, IP adrese se koriste za prikupljanje opštih, statističkih, demografskih informacija (npr. region iz kojeg se uspostavlja veza).

10.2 Vaš veb pretraživač može da skladišti tekstualne datoteke („kolačiće“) na vašem računaru. Kolačići sadrže informacije neophodne za pravilno funkcionisanje veb stranice, posebno u oblastima koje zahtevaju autorizaciju.

10.3 Veb stranice Administratora čuvaju kolačiće na računarima korisnika u sledeće svrhe:

za bolje prilagođavanje veb stranica potrebama korisnika; na primer, za prikazivanje liste prodavnica u Vašoj oblasti;
za kreiranje statistike pregleda;
za prikazivanje onlajn reklamnih oglasa sa sadržajem koji je najrelevantniji za korisnika.
10.4 Zbog različitog trajanja kolačića i drugih sličnih tehnologija, koristimo dve osnovne vrste kolačića:

sesijski – privremene datoteke koje se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika dok se korisnik ne odjavi, napusti veb stranicu i aplikaciju ili onemogući softver (veb pretraživač);
trajni – čuvaju se na krajnjem uređaju korisnika tokom vremena navedenog u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.

10.5 U pogledu svrhe u koju se koriste kolačići i druge slične tehnologije, koristimo sledeće vrste kolačića:

datoteke koje se koriste za osiguranje bezbednosti, npr. za upravljanje zloupotrebama
kolačići performansi – omogućavanje prikupljanja informacija o tome kako se koriste veb stranice;

Naziv

Dobavljač

Svrha

Trajanje

rc::a

Google

Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje ljudi i botova.

Trajno

rc::c

Google

Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje ljudi i botova.

Sesija

test_cookie

Google

Koristi se za proveru da li korisnikov pretraživač podržava kolačiće.

1 dan

CONSENT

YouTube

Koristi se za proveru da li je posetilac prihvatio kategoriju za marketing u baneru za kolačiće. Ovaj kolačić je neophodan da se obezbedi usklađenost veb-sajta sa GDPR-om.

2 godine

pepco_cookies

Pepco

 

1 mesec

funkcionalni kolačići – omogućavanje „pamćenja” izabranih podešavanja korisnika i personalizacije korisničkog interfejsa, na primer u odnosu na izabrani jezik ili region u kome se korisnik nalazi, veličinu fonta, izgled veb stranice, itd.

Naziv

Dobavljač

Svrha

Trajanje

YSC

YouTube

Registruje jedinstveni ID za vođenje statistike o snimcima koje je korisik pogledao na YouTube-u.

Sesija

_ga 

Google

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o načinu na koji posetilac koristi veb-sajt.

2 godine

_gat 

Google

Koristi ga Google Analytics za smanjenje stope zahteva.

1 dan

_gid

Google

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o načinu na koji posetilac koristi veb-sajt.

1 dan

collect

Google

Koristi se za slanje podataka o uređaju i ponašanju posetioca.

Sesija

_dc_gtm_

Google

Za skladištenje broja zahteva usluga.

1 minut

AMP_TOKEN

Google

Za skladištenje jedinstvenog korisničkog ID-a.

30 sekundi do 1 godine

__utma

Google

Koristi se za razlikovanje korisnika i sesija.

2 godine

__utmt

Google

Koristi se za smanjenje stope zahteva.

10 minuta

__utmb

Google

Koristi se za utvrđivanje novih sesija/poseta.

30 minuta

__utmz

Google

Skladišti izvor saobraćaja ili kampanju koja objašnjava kako je korisnik došao do vašeg sajta.

6 meseci

__utmv

Google

Koristi se za čuvanje prilagođenih promenljivih podataka na nivou posetioca.

2 godine

OTZ

Google

Pruža celokupnu analizu posetilaca veb-sajta.

14 dana

reklamni kolačići – omogućavanje obezbeđivanja reklamnog sadržaja bolje usklađenog sa interesovanjima korisnika; veb stranice koriste ponovno ciljanje, što je oblik onlajn marketinga. To omogućava našim partnerima da prikazuju oglase korisnicima na osnovu njihove interakcije sa veb stranicom. Na primer, korisnicima koji su pregledali informacije o odeći na veb stranici može se prikazati oglas koji prikazuje pregledane proizvode kada koriste druge veb stranice.
statistički kolačići – koriste se za kreiranje statistike veb stranica i aplikacija.

Naziv

Dobavljač

Svrha

Trajanje

_gac

Google

Za skladištenje i praćenje dosega publike.

90 dana

_gcl

Google

Za skladištenje i praćenje konverzija.

Trajno

c_user

Facebook

Za skladištenje jedinstvenog korisničkog ID-a.

30 dana

presence

Facebook

Koristi se za zadržavanje korisnikovog statusa ćaskanja.

Sesija

_js_datr

Facebook

Za čuvanje podešavanja korisnika.

2 godine

_fbc

Facebook

Za čuvanje poslednje posete.

2 godine

fbm*

Facebook

Za čuvanje detalja naloga.

1 godina

xs

Facebook

Za čuvanje jedinstvenog ID-a sesije.

3 meseca

wd

Facebook

Za čuvanje dimenzija prozora pretraživača.

1 nedelja

fr

Facebook

Služi za ponovno usmeravanje i isporuku oglasa.

3 meseca

act

Facebook

Za skladištenje prijavljenih korisnika.

90 dana.

_fbp

Facebook

Za skladištenje i praćenje poseta veb-sajtova.

3 meseca

LOGIN_INFO

YouTube

Omogućava praćenje pregleda video-snimaka na YouTube-u.

Od 6 meseci do 10 godina

PREF

YouTube

Za čuvanje podešavanja korisnika.

8 meseci

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Za procenu protoka korisnika na stranicama sa integrisanim YouTube video-snimcima.

179 dana

APISID

Google

Za personalizovanje oglasa.

 

SID

Google

Pomaže u sprečavanju prevare i neovlašćenog pristupa.

2 godine

AID

Google

Koristi se za povezivanje korisničkih podataka između uređaja, koordinaciju oglasa i merenje konverzije / razgovora.

 

2 godine

NID

Google

Za čuvanje informacija posetilaca i personalizovanje oglasa.

6 meseci

IDE

Google

Koristi ga Google DoubleCLick za registrovanje korisničke interakcije i merenje efikasnosti oglasa.

1 godina

SAPSID

Google

Za čuvanje korisničkih informacija i personalizovanje oglasa.

2 godine

HSID

Google

Pomaže u sprečavanju prevare i neovlašćenog pristupa.

2 godine

VSC

YouTube

Omogućava praćenje pregleda YouTube video-snimaka.

Sesija

remote_sid

YouTube

Omogućava praćenje pregleda YouTube video-snimaka. 

Sesija

llbcs

YouTube

Omogućava praćenje pregleda YouTube video-snimaka.

Sesija

wide

YouTube

Omogućava praćenje pregleda YouTube video-snimaka.

Sesija

10.6 Možete da definišete podešavanja pretraživača kako biste sprečili čuvanje kolačića, posebno onih koji se koriste u marketinške svrhe, na hard disku Vašeg računara. Takođe možete potpuno onemogućiti skladištenje kolačića na hard disku Vašeg računara u Vašem pretraživaču.

10.7 Više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama dostupno je na npr. wszystkoociasteczkach.pl ili u odeljku Pomoć u meniju Vašeg veb pretraživača.

Naše kolekcije

Odeća i dodaci

Štrumpfovi

Kolekcija kućnih dodataka

Moderno cveće

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.