Omiljeni (0)

Moja prodavnica

0

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE „PRIBOR ZA ROŠTILJ, JEDNOKRATNE ČAŠE, JEDNOKRATNI TANJIRI I SALVETE -50% NA DRUGI ARTIKAL”

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE „PRIBOR ZA ROŠTILJ, JEDNOKRATNE ČAŠE, JEDNOKRATNI TANJIRI I SALVETE -50% NA DRUGI ARTIKAL”

§ 1.
Opšte odredbe
1.Ova pravila („Pravila“) sadrže uslove i odredbe promocije „Pribor za roštilj, jednokratne čaše, jednokratni tanjiri i slavete -50% na drugi artikal” („Promocija“).

2.Organizator Promocije je PEPCO d.o.o. Beograd-Novi Beograd sa registrovanim sedištem u Beogradu na adresi Pariske komune 22, 11070 Beograd-Novi Beograd, registrovan u registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre pod brojem 21457345, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000.000,00 RSD, PIB: 111295900 („Organizator“).

3.Promocija se odvija u svim PEPCO prodavnicama otvorenim u Republici Srbiji tokom njihovog radnog vremena („PEPCO prodavnice“).
4.Promocija traje od 18.07.2024. do 24.07.2024. ili dok ne isteknu zalihe proizvoda koji su obuhvaćeni Promocijom (“Trajanje Promocije”).
5.Promocija obuhvata sve kategorije proizvoda koje su definisane u Prilogu br. 1 ovih Pravila („Promotivni proizvodi“).
§ 2.
Uslovi i odredbe Promocije

1.Učesnik promotivne kampanje (u daljem tekstu „Učesnik“) može biti svako lice koje tokom Promotivne kampanje kupi najmanje dva promotivna proizvoda (u daljnjem tekstu „Set proizvoda”) u PEPCO prodavnicama u okviru jedne transakcije (tj. na jednom fiskalnom računu ili jednom PDV računu) prema uslove propisane Pravilnikom.
2.Učesniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupovini (kupovina evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu sa iskazanim PDV-om) odobrava se popust u iznosu ½ iznosa jeftinijeg proizvoda koji je uključen u Promociju na način, da će sistem odbiti 50% od iznosa povoljnijeg proizvoda i on će se proporcionalno raspodeliti na oba od proizvoda u Setu koji su deo Promocije.
3.U okviru jedne transakcije (na jednom računu ili jednom PDV računu), Učesnik može kupiti više od dva Promotivna proizvoda, a Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda su navedena u Prilogu br. 2 ovih Pravila.
4.Popust se obračunava na kasi. Obračunava se u odnosu na cene navedene na Promotivnim proizvodima.
5.Organizator se ograđuje i navodi da je broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promocije ograničen, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda može varirati u zavisnosti od PEPCO prodavnice.
6.Promotivni proizvodi kupljeni u okviru Promocije mogu biti vraćeni u skladu sa Pravilima „sigurnog vraćanja novca“ dostupnim na www.pepco.rs. U slučaju povraćaja, Učesnik dobija refundaciju cene vraćenih Promotivnih proizvoda, nakon Popusta i kao što je navedeno na fiskalnom računu.
§ 3.
Žalbe

1.U slučaju da se Promocija odvija u suprotnosti sa Pravilima, Učesnik ima pravo da uloži žalbu.
2.Žalba može biti podneta u roku od 30 dana od dana kada je Učesnik učestvovao u Promociji.
3.Da bi se pojednostavio proces podnošenja i obrade žalbe, žalba se može podneti:
– elektronskom poštom, na sledeću i-mejl adresu: klijent.rs@pepco.eu
4.U svojoj žalbi, podnosilac žalbe treba da navede podatke o sebi, kako bi bio informisan o ishodu procesa rešavanja žalbe, i, pored toga, treba da navede razlog svoje žalbe, formuliše svoju tvrdnju i pruži opis okolnosti koje opravdavaju uloženu žalbu.
5.Da bi se pojednostavio proces postupanja sa žalbama, podnosilac žalbe treba da priloži uz svoju žalbu xerox kopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupovini Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO prodavnicama.
6.Žalbe razmatra Organizator. Učesnik koji je podneo žalbu biće obavešten o odluci u vezi sa istom u roku od 30 dana od dana kada je Organizator primio žalbu.
7.Podnosilac žalbe će biti obavešten o odluci o svojoj žalbi u formi u kojoj je podneo žalbu ili u bilo kom drugom obliku dogovorenom između Učesnika i Organizatora.

§ 4.
Podaci o ličnosti

1.Rukovalac podataka o ličnosti Učesnika („Rukovalac“), sa značenjem u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018 (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, „Zakon“), je Organizator.
2.Prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti mogu se ostvariti preko Službenika za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati putem klijent.rs@pepco.eu.
3.Podaci o ličnosti Učesnika se obrađuju za svrhu i u meri u kojoj je to neophodno za odvijanje Promocije, u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6 Zakona.
4.Otkrivanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali neophodno za gore navedene svrhe, uključujući svrhu i u meri u kojoj su isti neophodni za odvijanje Promocije. Ove informacije su strogo poverljive i koristi ih samo Rukovalac, u skladu sa Politikom privatnosti.
5.Podaci o ličnosti mogu biti stavljeni na raspolaganje subjektima koji su ovlašćeni da ih primaju isključivo na osnovu odredbi zakona.
6.Rukovalac može poveriti obradu podataka o ličnosti trećim licima na osnovu pisanog ugovora isključivo u svrhu koju odredi Rukovalac i u obimu neophodnom za vođenje Promocije, u skladu sa članom 45. Zakona.
7.Podaci o ličnosti neće biti dostavljeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
8.Podaci o ličnosti će se čuvati u periodu koji je neophodan za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promocije, tokom perioda neophodnog za završetak ove Promocije.
9.Učesnik ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti i pravo na ispravku ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade podataka, na prenosivost podataka, kao i pravo da prigovori ili povuče svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti na adresi bilo kada. Ostvarivanje prava na povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka o ličnosti pre povlačenja pristanka.
10.Učesnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120, ukoliko proceni da je obrada njegovih podataka o ličnosti u suprotnosti sa odredbama Zakona.

§ 5.
Završne odredbe

1.Pravila Promocije su dostupna u PEPCO prodavnicama i na internet stranici www.pepco.rs.
2.Sva pitanja koja nisu sadržana u ovim Pravilima, regulisana su srpskim zakonima.
3.Sve sporove koji nastanu zbog izvršavanja obaveza iz ove Promocije rešavaće nadležni opšti sud.
Prilozi:

Prilog br. 1 – Proizvodi uključeni u Promotivnu kampanju.

Prilog br. 2 – Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metode obračuna Popusta
Prilog br. 1 – Proizvodi uključeni u Promotivnu kampanju

Pribor za roštilj, jednokratne čaše, jednokratni tanjiri i salvete, odnosno proizvodi sa sledećim PLU brojevima.
615269
615270
349862
349681
607643
605941
344826
334390
605339
349863
597873
349683
594288
597872
334391
605338
594289
346559
349864
349682
605940
605942
348092
344827
349904
346073
344538
349718
599458
599687
605502
327619
349685
344534
334402
605335
596292
596294
349717
599440
327618
349809
599436
605340
596295
605337
349722
345288
349831
349873
614483
605498
596287
346408
348094
601713
349834
349719
599435
349832
349905
605336
605500
349807
349874
352042
352045
349861
601712
599688
605344
352046
605511
341271
341270
599456
345187
341269
324100
341719
610404
341143
612039
601256
330051
599457
609874
597591
605519
339218
599437
605946
352044
330049
599439
599503
605501
349894
349835
352043
349833
349790
349908
606125
606138
606126
349189
606103
349197
349190
609397
609396
349191
606134
349198
606127
Prilog br. 2 – Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metode obračuna Popusta
Ukoliko kupac kupi bilo koja 2 proizvoda iz kategorija koje su uključene u Promotivnu kampanju i koje su navedene u Prilogu br. 1, ostvaruje popust u visini ½ cene jeftinijeg od tih proizvoda. Ovaj popust se distribuira na oba proizvoda iz seta. Na primer na proizvode po ceni od 200 RSD i 100 RSD, kupac dobija popust od 50 RSD, koji se ravnomerno raspoređuje na oba proizvoda (nove cene su: 175 RSD i 75 RSD).

Podeliti:

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.