Omiljeni (0)

Moja prodavnica

0

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE „KORPE I POSUDE ZA SKLADIŠTENJE -50% NA DRUGI ARTIKAL”

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE „KORPE I POSUDE ZA SKLADIŠTENJE -50% NA DRUGI ARTIKAL”

§ 1.
Opšte odredbe

1. Ova pravila („Pravila“) sadrže uslove i odredbe promocije „Korpe i posude za skladištenje -50% na drugi artikal” („Promocija“).

2. Organizator Promocije je PEPCO d.o.o. Beograd-Novi Beograd sa registrovanim sedištem u Beogradu na adresi Pariske komune 22, 11070 Beograd-Novi Beograd, registrovan u registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre pod brojem 21457345, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000.000,00 RSD, PIB: 111295900 („Organizator“).

3. Promocija se odvija u svim PEPCO prodavnicama otvorenim u Republici Srbiji tokom njihovog radnog vremena („PEPCO prodavnice“).

4. Promocija traje od 16.7.2024. do 29.7.2024. ili dok ne isteknu zalihe proizvoda koji su obuhvaćeni Promocijom (“Trajanje Promocije”).

5. Promocija obuhvata sve kategorije proizvoda koje su definisane u Prilogu br. 1 ovih Pravila („Promotivni proizvodi“).

§ 2.
Uslovi i odredbe Promocije

1. Učesnik promotivne kampanje (u daljem tekstu „Učesnik“) može biti svako lice koje tokom Promotivne kampanje kupi najmanje dva promotivna proizvoda (u daljnjem tekstu „Set proizvoda”) u PEPCO prodavnicama u okviru jedne transakcije (tj. na jednom fiskalnom računu ili jednom PDV računu) prema uslove propisane Pravilnikom.

2. Učesniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupovini (kupovina evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu sa iskazanim PDV-om) odobrava se popust u iznosu ½ iznosa jeftinijeg proizvoda koji je uključen u Promociju na način, da će sistem odbiti 50% od iznosa povoljnijeg proizvoda i on će se proporcionalno raspodeliti na oba od proizvoda u Setu koji su deo Promocije.

3. U okviru jedne transakcije (na jednom računu ili jednom PDV računu), Učesnik može kupiti više od dva Promotivna proizvoda, a Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda su navedena u Prilogu br. 3 ovih Pravila.

4. Popust se obračunava na kasi. Obračunava se u odnosu na cene navedene na Promotivnim proizvodima.

5. Organizator se ograđuje i navodi da je broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promocije ograničen, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda može varirati u zavisnosti od PEPCO prodavnice.

6. Promotivni proizvodi kupljeni u okviru Promocije mogu biti vraćeni u skladu sa Pravilima „sigurnog vraćanja novca“ dostupnim na www.pepco.rs. U slučaju povraćaja, Učesnik dobija refundaciju cene vraćenih Promotivnih proizvoda, nakon Popusta i kao što je navedeno na fiskalnom računu.

§ 3.
Žalbe

1. U slučaju da se Promocija odvija u suprotnosti sa Pravilima, Učesnik ima pravo da uloži žalbu.

2. Žalba može biti podneta u roku od 30 dana od dana kada je Učesnik učestvovao u Promociji.

3. Da bi se pojednostavio proces podnošenja i obrade žalbe, žalba se može podneti:

– elektronskom poštom, na sledeću i-mejl adresu: klijent.rs@pepco.eu

4. U svojoj žalbi, podnosilac žalbe treba da navede podatke o sebi, kako bi bio informisan o ishodu procesa rešavanja žalbe, i, pored toga, treba da navede razlog svoje žalbe, formuliše svoju tvrdnju i pruži opis okolnosti koje opravdavaju uloženu žalbu.

5. Da bi se pojednostavio proces postupanja sa žalbama, podnosilac žalbe treba da priloži uz svoju žalbu xerox kopiju ili skeniranu kopiju dokaza o kupovini Promotivnog(ih) proizvoda(a) u PEPCO prodavnicama.

6. Žalbe razmatra Organizator. Učesnik koji je podneo žalbu biće obavešten o odluci u vezi sa istom u roku od 30 dana od dana kada je Organizator primio žalbu.

7. Podnosilac žalbe će biti obavešten o odluci o svojoj žalbi u formi u kojoj je podneo žalbu ili u bilo kom drugom obliku dogovorenom između Učesnika i Organizatora.

§ 4.
Podaci o ličnosti

1. Rukovalac podataka o ličnosti Učesnika („Rukovalac“), sa značenjem u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018 (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, „Zakon“), je Organizator.

2. Prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti mogu se ostvariti preko Službenika za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati putem klijent.rs@pepco.eu.

3. Podaci o ličnosti Učesnika se obrađuju za svrhu i u meri u kojoj je to neophodno za odvijanje Promocije, u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6 Zakona.

4. Otkrivanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali neophodno za gore navedene svrhe, uključujući svrhu i u meri u kojoj su isti neophodni za odvijanje Promocije. Ove informacije su strogo poverljive i koristi ih samo Rukovalac, u skladu sa Politikom privatnosti.

5. Podaci o ličnosti mogu biti stavljeni na raspolaganje subjektima koji su ovlašćeni da ih primaju isključivo na osnovu odredbi zakona.

6. Rukovalac može poveriti obradu podataka o ličnosti trećim licima na osnovu pisanog ugovora isključivo u svrhu koju odredi Rukovalac i u obimu neophodnom za vođenje Promocije, u skladu sa članom 45. Zakona.

7. Podaci o ličnosti neće biti dostavljeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

8. Podaci o ličnosti će se čuvati u periodu koji je neophodan za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promocije, tokom perioda neophodnog za završetak ove Promocije.

9. Učesnik ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti i pravo na ispravku ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade podataka, na prenosivost podataka, kao i pravo da prigovori ili povuče svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti na adresi bilo kada. Ostvarivanje prava na povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka o ličnosti pre povlačenja pristanka.

10. Učesnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120, ukoliko proceni da je obrada njegovih podataka o ličnosti u suprotnosti sa odredbama Zakona.

§ 5.
Završne odredbe

1. Pravila Promocije su dostupna u PEPCO prodavnicama i na internet stranici www.pepco.rs.

2. Sva pitanja koja nisu sadržana u ovim Pravilima, regulisana su srpskim zakonima.

3. Sve sporove koji nastanu zbog izvršavanja obaveza iz ove Promocije rešavaće nadležni opšti sud.

Prilozi:
– Prilog br. 1 – Proizvodi uključeni u Promotivnu kampanju.
– Prilog br. 2 – Proizvodi koji nisu uključeni u Promotivnu kampanju
– Prilog br. 3 – Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metode obračuna Popusta

Prilog br. 1 – Proizvodi uključeni u Promotivnu kampanju

• Plastične posude i korpe, korpe od ratan, posude za rublje, odnosno artikli sa sledećim PLU brojevima:

601973
601974
347704
350098
347702
347705
347707
336996
347700
602288
602287
601972
336997
602285
602286
601021
601017
292664
346471
601023
601897
601016
292661
601024
350809
601025
609484
345703
337021
601022
345704
330760
346487
337574
350872
348006
346488
330759
346468
609485
330758
308644
348007
337022
346479
331517
337573
354697
333294
330785
346480
331987
350410
354698
308643
346478
354699
337001
336998
346473
341386
308641
341385
337015
337011
263248
337020
336999
337000
338556
330764
346474
330777
337026
291452
337027
311303
258812
330761
291448
328339
330762
338557
315931
311730
316953
308642
319842
336995
325230
315933
315938
330779
315073
319847
325247
319843
319872
311740
330780
319846
292231
316969
316952
311741
325229
319844
315940
319850
315935
315075
319841
325228
319849
292221
315074
319795
347985
330757
347703
347701
347706
347694
319802
601934
319800
610261
610263
610262
610260
610269
610268
346484
346467
347695
330773
330782
319803
271950
330783
317785
284352
319859
330770
319856
315951
328143
319855
315952
319857
325237
322259
319858
301874
315953
325238
271953
319853
311027
311023
311636
311026
276617
330772
325223
301870
336988
330766
609166
601454
606301

Prilog br. 2 – Proizvodi koji nisu uključeni u Promotivnu kampanju

• Posude za skladištenje hrane

Prilog br. 3 – Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda i metode obračuna Popusta

Ukoliko kupac kupi bilo koja 2 proizvoda iz kategorija koje su uključene u Promotivnu kampanju i koje su navedene u Prilogu br. 1, ostvaruje popust u visini ½ cene jeftinijeg od tih proizvoda. Ovaj popust se distribuira na oba proizvoda iz seta. Na primer na proizvode po ceni od 200 RSD i 100 RSD, kupac dobija popust od 50 RSD, koji se ravnomerno raspoređuje na oba proizvoda (nove cene su: 175 RSD i 75 RSD).

Podeliti:

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.