Omiljeni (0)

Moja prodavnica

0

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE PREMIUM HOME EDITION SVEĆE (SVEĆE S PLU BROJEVIMA 316796 i 600942)

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

PREMIUM HOME EDITION SVEĆE (SVEĆE S PLU BROJEVIMA 316796 i 600942)

 

 • 1.

Opšte odredbe

 

 1. Ova pravila („Pravila“) sadrže uslove i odredbe promocije Premium Home Edition sveće (svijeće s PLU brojevima 316796 i 600942) („Promocija“).

 

 1. Organizator Promocije je Pepco d.o.o. Beograd-Novi Beograd sa registrovanim sedištem u Beogradu na adresi Pariske komune 22, 11070 Beograd-Novi Beograd, registrovan u registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre pod brojem 21457345, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000.000,00 RSD, PIB: 111295900 („Organizator“).

 

 1. Promocija se odvija u svim Pepco prodavnicama otvorenim u Republici Srbiji tokom njihovog radnog vremena („Pepco prodavnice“).

 

 1. Promocija traje od 1.2.2024. do 7.2.2024. ili dok ne isteknu zalihe proizvoda koji su obuhvaćeni Promocijom (“Trajanje Promocije”).

 

 1. Promocija obuhvata sve kategorije proizvoda koje su definisane u Prilogu br. 1 ovih Pravila („Promotivni proizvodi“).

 

 • 2.

Uslovi i odredbe Promocije

 

 1. Učesnik promotivne kampanje (u daljem tekstu „Učesnik“) može biti svako lice koje tokom Promotivne kampanje kupi najmanje tri promotivna proizvoda (u daljnjem tekstu „Set proizvoda”) u Pepco prodavnicama u okviru jedne transakcije (tj. na jednom fiskalnom računu ili jednom PDV računu) prema uslove propisane Pravilnikom.

 

 1. Učesniku koji kupi Set proizvoda u jednoj kupovini (kupovina evidentirana na jednom fiskalnom računu, odnosno jednom računu sa iskazanim PDV-om) odobrava se popust u iznosu najpovoljnijeg proizvoda koji je uključen u Promociju na način, da će sistem odbiti iznos najpovoljnijeg proizvoda i on će se proporcionalno raspodeliti na svaki od proizvoda u Setu koji je deo Promocije.

 

 1. U okviru jedne transakcije (na jednom računu ili jednom PDV računu), Učesnik može kupiti više od tri Promotivna proizvoda, a Pravila za kombinovanje Promotivnih proizvoda u Setove proizvoda su navedena u Prilogu br. 2 ovih Pravila.

 

 1. Popust se obračunava na kasi. Obračunava se u odnosu na cene navedene na Promotivnim proizvodima.

 

 1. Organizator se ograđuje i navodi da je broj Promotivnih proizvoda koji se nude u okviru Promocije ograničen, a dostupnost određenih Promotivnih proizvoda može varirati u zavisnosti od Pepco prodavnice.

 

 1. Promotivni proizvodi kupljeni u okviru Promocije mogu biti vraćeni u skladu sa Pravilima „sigurnog vraćanja novca“ dostupnim na pepco.rs. U slučaju povraćaja, Učesnik dobija refundaciju cene vraćenih Promotivnih proizvoda, nakon Popusta i kao što je navedeno na fiskalnom računu.

 

 • 3.

Žalbe

 

 1. U slučaju da se Promocija odvija u suprotnosti sa Pravilima, Učesnik ima pravo da uloži žalbu.

 

 1. Žalba može biti podneta u roku od 30 dana od dana kada je Učesnik učestvovao u Promociji.

 

 1. Da bi se pojednostavio proces podnošenja i obrade žalbe, žalba se može podneti:

 

– elektronskom poštom, na sledeću i-mejl adresu: klijent.rs@pepco.eu

 

 1. U svojoj žalbi, podnosilac žalbe treba da navede podatke o sebi, kako bi bio informisan o ishodu procesa rešavanja žalbe, i, pored toga, treba da navede razlog svoje žalbe, formuliše svoju tvrdnju i pruži opis okolnosti koje opravdavaju uloženu žalbu.

 

 1. Da bi se pojednostavio proces postupanja sa žalbama, podnosilac žalbe treba da priloži uz svoju žalbu kopiju dokaza o kupovini ili skeniranu kopiju dokaza o kupovini Promotivnog(ih) proizvoda(a) u Pepco prodavnicama.

 

 1. Žalbe razmatra Organizator. Učesnik koji je podneo žalbu biće obavešten o odluci u vezi sa istom u roku od 30 dana od dana kada je Organizator primio žalbu.

 

 1. Podnosilac žalbe će biti obavešten o odluci o svojoj žalbi u formi u kojoj je podneo žalbu ili u bilo kom drugom obliku dogovorenom između Učesnika i Organizatora.

 

 • 4.

Podaci o ličnosti

 

 1. Rukovalac podataka o ličnosti Učesnika („Rukovalac“), sa značenjem u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018 (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, „Zakon“), je Organizator.

 

 1. Prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti mogu se ostvariti preko Službenika za zaštitu podataka, koji se može kontaktirati putem rs@pepco.eu.

 

 1. Podaci o ličnosti Učesnika se obrađuju za svrhu i u meri u kojoj je to neophodno za odvijanje Promocije, u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6 Zakona.

 

 1. Otkrivanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali neophodno za gore navedene svrhe, uključujući svrhu i u meri u kojoj su isti neophodni za odvijanje Promocije. Ove informacije su strogo poverljive i koristi ih samo Rukovalac, u skladu sa Politikom privatnosti.

 

 1. Podaci o ličnosti mogu biti stavljeni na raspolaganje subjektima koji su ovlašćeni da ih primaju isključivo na osnovu odredbi zakona.

 

 1. Rukovalac može poveriti obradu podataka o ličnosti trećim licima na osnovu pisanog ugovora isključivo u svrhu koju odredi Rukovalac i u obimu neophodnom za vođenje Promocije, u skladu sa članom 45. Zakona.

 

 1. Podaci o ličnosti neće biti dostavljeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

 

 1. Podaci o ličnosti će se čuvati u periodu koji je neophodan za postizanje ciljeva, uključujući vođenje Promocije, tokom perioda neophodnog za završetak ove Promocije.

 

 1. Učesnik ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti i pravo na ispravku ili brisanje takvih podataka, na ograničenje obrade podataka, na prenosivost podataka, kao i pravo da prigovori ili povuče svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti na adresi bilo kada. Ostvarivanje prava na povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka o ličnosti pre povlačenja pristanka.

 

 1. Učesnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd 11120, ukoliko proceni da je obrada njegovih podataka o ličnosti u suprotnosti sa odredbama Zakona.

 

 

 

 

 

 

 • 5.

Završne odredbe

 

 1. Pravila Promocije su dostupna u Pepco prodavnicama i na internet stranici pepco.rs.

 

 1. Sva pitanja koja nisu sadržana u ovim Pravilima, regulisana su srpskim zakonima.

 

 1. Sve sporove koji nastanu zbog izvršavanja obaveza iz ove Promocije rešavaće nadležni opšti sud.

 

 

 

 

Podeliti:

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.