Omiljeni (0)

Moja prodavnica

0

Odredbe i uslovi PROMOTIVNE AKCIJE „-30% ZA ODEVNE ARTIKLE prilikom kupovine odevnih predmeta za minimum 3000 RSD – Pepco, Novosadska 361, 21235 Temerin“.

Odredbe i uslovi PROMOTIVNE AKCIJE „-30% ZA ODEVNE ARTIKLE prilikom kupovine odevnih predmeta za minimum 3000 RSD – Pepco, Novosadska 361, 21235 Temerin“.

Opšte odredbe
1. Ovim propisima (u daljem tekstu „Propisi“) navedena su pravila promotivne akcije „-30% ZA ODEVNE ARTIKLE prilikom kupovine odevnih predmeta za minimum 3000 RSD – Pepco, Novosadska 361, 21235 Temerin, P230066 (u daljem tekstu „Promotivna akcija„).

2. Organizator promotivne kampanje je PEPCO d.o.o s registrovanom kancelarijom u Novom Beogradu u ul. Pariske komune 22, 11070 Novi Beograd, upisano u Sudski registar Općinskog suda u Beogradu, MB: 21457345 , s temeljnim kapitalom od 1,000,000 RSD, uplaćenim u celosti (u daljnjem tekstu ‘Organizator‘).

3. Promotivna kampanja se sprovodi na teritoriji Republike Srbije u odabranim PEPCO prodavnicama lanaca tokom njihovog radnog vremena, kao što je navedeno u Aneksu 1 Odredbama i uslovima, (u daljem tekstu „PEPCO prodavnice„).

4. Promotivna akcija traje od 29.6. do 12.7.2024. ili do isteka zaliha proizvoda koji učestvuju u promotivnoj akciji (u daljem tekstu „Trajanje promotivne radnje„).

5. Proizvodi dostupni u PEPCO prodavnicama naznačeni u Aneksu 2 (u daljem tekstu „Promotivni proizvodi“ ili u singularu kao „Promotivni proizvod“), sa izuzetkom proizvoda naznačenih u Aneksu 3 (u daljem tekstu „Proizvodi isključeni iz promocije“ ili u singularu kao „Proizvod isključen iz promocije“), učestvuju u promotivnoj kampanji.

§ 2.
Pravila promotivne akcije
1. Učesnik promotivne akcije (u daljem tekstu „Učesnik“) može biti bilo koje lice koje, u periodu promotivne akcije, napravi kupovinu promotivnih proizvoda u PEPCO prodavnicama pod uslovima navedenim u nastavku.
2. Učesnik koji napravi jednu nabavku, odnosno nabavku dokumentovanu jednim računom ili jednom fakturom za PDV:
a) kupuje Promotivne proizvode ukupne vrednosti najmanje 3000 RSD ili
b) kupuje promotivni proizvod sa vrednošću najmanje 3000 RSD
– će dobiti popust od 30% na kupljene promotivne proizvode.
3. U okviru promotivne akcije, učesnik može kupiti bilo koji broj promotivnih proizvoda, uz uslov da učesnik ima pravo na popust samo ako su ispunjeni uslovi navedeni u odeljku 2 iznad. Odvojene nabavke promotivnih proizvoda (nabavke dokumentovane na različitim računima ili fakturama za PDV) neće biti kombinovane, a njihova vrednost neće biti sabirane i neće dati pravo učesniku na popust.
4. Organizator navodi da je broj promotivnih proizvoda u okviru Promotivne akcije ograničen i da se dostupnost pojedinačnih promotivnih proizvoda može razlikovati u pojedinačnim PEPCO prodavnicama.
5. Popust će biti dat na kasi i sastoji se od smanjenja cene kupljenih Promotivnih proizvoda za -30% (minus trideset procenata).
6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne akcije podložni su povratku pod odredbama i uslovima usluge „Garancija povraćaja gotovine“, koja je dostupna na sledećoj adresi: www.pepco.rs . Ako učesnik koristi uslugu „Garancija povraćaja gotovine“ u vezi sa promotivnim proizvodom, učesnik će dobiti povraćaj cene u iznosu koji odgovara iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnom računu ili fakturi za PDV koja sadrži dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir primenjeni Popust. Promotivni proizvodi isključeni iz usluge „Garancija povraćaja gotovine“ u skladu sa odredbama i uslovima ove usluge neće biti nadoknađeni.
7. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu biti predmet prigovora na osnovu relevantnih odredbi opšte primenljivog zakona. U slučaju uspešne reklamacije sa zahtevom za povraćaj cene, Učesnik dobija povraćaj cene u iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnoj prijemnici ili fakturi za PDV koja čini dokaz o kupovini Promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir popust koji se primenjuje.
8. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu promotivne kampanje mogu biti predmet zahteva pod uslovima garancije date za dati promotivni proizvod. U slučaju pozitivnog zahteva (u slučaju da zamena Promotivnog proizvoda identičnim ili sličnim proizvodom uporedive cene i kvaliteta koji nije neispravan nije moguća zbog nedostatka identičnog ili sličnog proizvoda), Učesnik dobija povraćaj cene u iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnom računu ili fakturi za PDV koja čini dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir primenljivi Popust.
9. Promotivna akcija se ne kombinuje ni sa jednom drugom promotivnom akcijom Organizatora.

§ 3.
Otkazivanje
1. Ako se promotivna akcija ne sprovodi u skladu sa Odredbama i uslovima, učesnik ima pravo žalbe.
2. Učesnik može da uloži žalbu u roku od 30 dana od kada učesnik iskoristi promotivnu akciju.
3. U cilju efikasnijeg procesa podnošenja i obrade žalbi, žalba se može podneti elektronskom poštom klijent.rs@pepco.eu
4. Žalilac treba da u sadržinu žalbe ukaže na njegove detalje kako bi mogao da bude kontaktiran kako bi ga obavestio o ishodu žalbenog postupka i takođe treba da ukaže na razlog žalbe, sadržinu zahteva i opis okolnosti koje opravdavaju žalbu.
5. Da bi se olakšala žalbena procedura, žalilac treba da priloži žalbi fotokopiju ili skeniranje dokaza o kupovini promotivnog proizvoda ili promotivnih proizvoda u PEPCO prodavnicama.
6. Žalbe će razmotriti Organizator. Žalilac će biti obavešten o ishodu žalbe u roku od 30 dana od prijema od strane Organizatora.
7. Informacije o ishodu žalbe biće prenete učesniku u obrascu u kojem je žalba izvršena ili u drugom obliku dogovorenom između učesnika i Organizatora.

§4.
Konačne odredbe
1. Propisi Promotivne kampanje dostupni su u PEPCO prodavnicama i na sajtu: www.pepco.rs .
2. U stvarima koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima, primenjuju se odredbe srpskog zakona.
3. Sve sporove nastale iz izovanja obaveza u vezi sa ovom Promotivnom kampanjom rešava nadležni zajednički sud.

Aneksi:
– Aneks 1 Prodavnica koje učestvuju u promociji
– Aneks 2 Kategorije proizvoda koje učestvuju u promotivnoj akciji
– Aneks 3 Kategorije proizvoda isključene iz promotivne akcije

Podeliti:

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.