Korpe i posude za skladištenje - 50% na drugi artikal / Promocija važi od 16. 07 to 29. 07.2024 / Proverite detalje

Omiljeni (0)

Moja prodavnica

0

Odredbe i uslovi PROMOTIVNE AKCIJE „-30% ZA ODEVNE ARTIKLE prilikom kupovine odevnih predmeta za minimum 3000 RSD – Pepco, Jovana Cvijića 1A, 15000 Šabac“.

Opšte odredbe

1. Ovim propisima (u daljem tekstu „Propisi“) navedena su pravila promotivne akcije „-30% ZA ODEVNE ARTIKLE prilikom kupovine odevnih predmeta za minimum 3000 RSD – Pepco, Jovana Cvijića 1A, 15000 Šabac, P230009 (u daljem tekstu „Promotivna akcija„).

2. Organizator promotivne kampanje je PEPCO d.o.o s registrovanom kancelarijom u Novom Beogradu u ul. Pariske komune 22, 11070 Novi Beograd, upisano u Sudski registar Općinskog suda u Beogradu, MB: 21457345 , s temeljnim kapitalom od 1,000,000 RSD, uplaćenim u celosti (u daljnjem tekstu ‘Organizator‘).

3. Promotivna kampanja se sprovodi na teritoriji Republike Srbije u odabranim PEPCO prodavnicama lanaca tokom njihovog radnog vremena, kao što je navedeno u Aneksu 1 Odredbama i uslovima, (u daljem tekstu „PEPCO prodavnice„).

4. Promotivna akcija traje od 30.5. do 12.6.2024. ili do isteka zaliha proizvoda koji učestvuju u promotivnoj akciji (u daljem tekstu „Trajanje promotivne radnje„).

5. Proizvodi dostupni u PEPCO prodavnicama naznačeni u Aneksu 2 (u daljem tekstu „Promotivni proizvodi“ ili u singularu kao „Promotivni proizvod„), sa izuzetkom proizvoda naznačenih u Aneksu 3 (u daljem tekstu „Proizvodi isključeni iz promocije“ ili u singularu kao „Proizvod isključen iz promocije„), učestvuju u promotivnoj kampanji.

§ 2.
Pravila promotivne akcije

1. Učesnik promotivne akcije (u daljem tekstu „Učesnik“) može biti bilo koje lice koje, u periodu promotivne akcije, napravi kupovinu promotivnih proizvoda u PEPCO prodavnicama pod uslovima navedenim u nastavku.
2. Učesnik koji napravi jednu nabavku, odnosno nabavku dokumentovanu jednim računom ili jednom fakturom za PDV:
a) kupuje Promotivne proizvode ukupne vrednosti najmanje 3000 RSD ili
b) kupuje promotivni proizvod sa vrednošću najmanje 3000 RSD
– će dobiti popust od 30% na kupljene promotivne proizvode.
3. U okviru promotivne akcije, učesnik može kupiti bilo koji broj promotivnih proizvoda, uz uslov da učesnik ima pravo na popust samo ako su ispunjeni uslovi navedeni u odeljku 2 iznad. Odvojene nabavke promotivnih proizvoda (nabavke dokumentovane na različitim računima ili fakturama za PDV) neće biti kombinovane, a njihova vrednost neće biti sabirane i neće dati pravo učesniku na popust.
4. Organizator navodi da je broj promotivnih proizvoda u okviru Promotivne akcije ograničen i da se dostupnost pojedinačnih promotivnih proizvoda može razlikovati u pojedinačnim PEPCO prodavnicama.
5. Popust će biti dat na kasi i sastoji se od smanjenja cene kupljenih Promotivnih proizvoda za -30% (minus trideset procenata).
6. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne akcije podložni su povratku pod odredbama i uslovima usluge „Garancija povraćaja gotovine“, koja je dostupna na sledećoj adresi: www.pepco.rs . Ako učesnik koristi uslugu „Garancija povraćaja gotovine“ u vezi sa promotivnim proizvodom, učesnik će dobiti povraćaj cene u iznosu koji odgovara iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnom računu ili fakturi za PDV koja sadrži dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir primenjeni Popust. Promotivni proizvodi isključeni iz usluge „Garancija povraćaja gotovine“ u skladu sa odredbama i uslovima ove usluge neće biti nadoknađeni.
7. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu Promotivne kampanje mogu biti predmet prigovora na osnovu relevantnih odredbi opšte primenljivog zakona. U slučaju uspešne reklamacije sa zahtevom za povraćaj cene, Učesnik dobija povraćaj cene u iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnoj prijemnici ili fakturi za PDV koja čini dokaz o kupovini Promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir popust koji se primenjuje.
8. Promotivni proizvodi kupljeni u sklopu promotivne kampanje mogu biti predmet zahteva pod uslovima garancije date za dati promotivni proizvod. U slučaju pozitivnog zahteva (u slučaju da zamena Promotivnog proizvoda identičnim ili sličnim proizvodom uporedive cene i kvaliteta koji nije neispravan nije moguća zbog nedostatka identičnog ili sličnog proizvoda), Učesnik dobija povraćaj cene u iznosu koji odgovara ceni navedenoj na fiskalnom računu ili fakturi za PDV koja čini dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, uzimajući u obzir primenljivi Popust.
9. Promotivna akcija se ne kombinuje ni sa jednom drugom promotivnom akcijom Organizatora.

§ 3.
Otkazivanje

1. Ako se promotivna akcija ne sprovodi u skladu sa Odredbama i uslovima, učesnik ima pravo žalbe.
2. Učesnik može da uloži žalbu u roku od 30 dana od kada učesnik iskoristi promotivnu akciju.
3. U cilju efikasnijeg procesa podnošenja i obrade žalbi, žalba se može podneti elektronskom poštom klijent.rs@pepco.eu
4. Žalilac treba da u sadržinu žalbe ukaže na njegove detalje kako bi mogao da bude kontaktiran kako bi ga obavestio o ishodu žalbenog postupka i takođe treba da ukaže na razlog žalbe, sadržinu zahteva i opis okolnosti koje opravdavaju žalbu.
5. Da bi se olakšala žalbena procedura, žalilac treba da priloži žalbi fotokopiju ili skeniranje dokaza o kupovini promotivnog proizvoda ili promotivnih proizvoda u PEPCO prodavnicama.
6. Žalbe će razmotriti Organizator. Žalilac će biti obavešten o ishodu žalbe u roku od 30 dana od prijema od strane Organizatora.
7. Informacije o ishodu žalbe biće prenete učesniku u obrascu u kojem je žalba izvršena ili u drugom obliku dogovorenom između učesnika i Organizatora.

§4.
Konačne odredbe

1. Propisi Promotivne kampanje dostupni su u PEPCO prodavnicama i na sajtu: www.pepco.rs .
2. U stvarima koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima, primenjuju se odredbe srpskog zakona.
3. Sve sporove nastale iz izovanja obaveza u vezi sa ovom Promotivnom kampanjom rešava nadležni zajednički sud.

Aneksi:
– Aneks 1 Prodavnica koje učestvuju u promociji
– Aneks 2 Kategorije proizvoda koje učestvuju u promotivnoj akciji
– Aneks 3 Kategorije proizvoda isključene iz promotivne akcije

Aneks 1 – Prodavnice koje učestvuju u promociji
Pepco Šabac, Jovana Cvijića 1A, 15000 Šabac, P230009

Aneks 2 – Kategorije proizvoda koje učestvuju u promotivnoj akciji
1. Odeća za bebe, decu i odrasle
2. Donji veš za bebe, decu i odrasle
3. Obuća za decu i odrasle
4. Pribor za odeću – šeširi, šalovi, rukavice
5. Nakit i pribor za kosu

Aneks 3 – Kategorije proizvoda isključene iz promotivne akcije
1. Kućni nameštaj
2. Kućni tekstil
3. Uređenje doma
4. Roba za domaćinstvo
5. Igračke, igre, slagalice, knjige, plišani medvedići
6. Sezonski proizvodi
7. „Party“ proizvodi
8. Pribor
9. Električna roba
10. Pribor za kućne ljubimce
11. Pripejd telefonski ap-apovi
12. Elektronske poklon-kartice
13. Kozmetika, sredstva za higijenu i lepotu
14. Hemikalije za domaćinstvo i sredstva za čišćenje
15. Namirnice, voda, pića

Podeliti:

Zašto vredi kupovati u Pepcu?

Uvek blizu Vas

Pepco prodavnice će biti dostupne gotovo u celoj zemlji.

Uvek niske cene

U Pepcu ćete naći sve što Vam treba, po niskim cenama.

Širok izbor

U Pepcu ćete pronaći širok izbor proizvoda za sebe, svoju porodicu i za kuću.

Kupujte bez straha

Imate 30 dana za povrat robe u svim prodavnicama širom zemlje.