VIŠE ZA MANJE… SVAKOG DANA!

Ovaj sajt koristi datoteke sa kolačićima u skladu sa Pravilima o kolačićima. Možete da prilagodite čuvanje kolačića i uslove pristupa u podešavanjima pretraživača.

Saradnja sa vlasnicima nekretnina

Kako nastavljamo da se širimo dinamično, uvek smo u potrazi za prostorom za dugoročno iznajmljivanje. Ako ste vlasnik takvog prostora, možete postati deo uspeha kompanije PEPCO!

Zakup nekretnine radi obavljanja trgovinskog posla - saradnja sa vlasnicima nekretnina

Usled neprekidnog razvoja kompanije PEPCO, želimo da ostvarimo saradnju sa vlasnicima nekretnina u sklopu dugoročnog zakupa nepokretnosti.

Naša ponuda se odnosi na:

 • Vlasnike nekretnine sa prostorijama koje ispunjavaju naše kriterijume,
 • Poslovne ljude i vizionare sa novim idejama o trgovinskim prostorima
 • Trgovačke lance (prodavce hrane i kućnih aparata) u smislu podzakupa i zajedničkog korišćenja komercijalnih prostora.

Tražimo lokacije koje treba da ispune sledeće kriterijume:

 • Nalaze se u Srbiji, u gradovima sa najmanje 25,000 stanovnika,
 • Nalaze se na glavnim putevima, sa pristupom stambenim naseljima, na lako uočljivim mestima i sa prilazom sa glavnih puteva;
 • Nalaze se u glavnim šoping ulicama u gradovima,
 • Pokrivaju ukupne površine od minimum 450-650 m2
 • Nalaze se na jednom spratu (prizemlje);
 • Imaju ulaz direktno sa ulice;
 • Imaju oblik što sličniji pravougaoniku;
 • Nemaju unutrašnje stubove;
 • Nemaju zidove u delovima za prodaju;
 • Nemaju unutrašnje i/ili spoljašnje stepenište;
 • Ispunjavaju naše potrebe za maloprodaju;
 • U dobrom su opštem tehničkom stanju;
 • Imaju odvojen službeni ulaz/zonu dostave koja može obezbediti prikladnu manipulaciju/istovar
 • Imaju pogodan pristup za vozila za dostavu

NAPOMENA! PEPCO NEMA U PLANU OTVARANJE FRANŠIZNIH RADNJI